16. listopad 2014.

U utorak objava lista za davanje u najam gradskih stanova

stan

16.10.2014.-Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za dodjelu u najam gradskih stanova privelo je kraju postupak ocjenjivanja i bodovanja. Tako će u utorak, 21. listopada, na službenim web stranicama Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi (www.gradski-stanovi.hr), na oglasnoj ploči Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam i Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina  te  u Regionalnom tjedniku bit objavljeni prijedlozi Liste reda prvenstva, Liste podnositelja čiji su zahtjevi odbijeni te Liste podnositelja čiji su zahtjevi odbačeni. Nakon objave lista, počinje teći rok od 8 dana u kojem podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje. Prigovori se isključivo u pisanom obliku podnose gradonačelniku Grada Varaždina putem Gradskih stanova, na adresu: „Javna ustanova Gradski stanovi, Trg slobode 12/I, Varaždin“.

Inače, u otvorenom natječajnom roku zaprimljeno je 214 zahtjeva, a nakon isteka roka njih još 8. Povjerenstvo je pozvalo sve podnositelje zahtjeva na  individualne razgovore u razdoblju od 6. kolovoza do 6. listopada da bi,  na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih razgovora, a prema Pravilniku o najmu, formiralo 3 liste: Prijedlog liste reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja, Prijedlog liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni  te Prijedlog liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni. Po isteku žalbenog roka gradonačelnik će utvrditi konačnu listu, nakon čega će se sklopiti ugovori o najmu stanova kojima trenutno raspolaže Grad Varaždin.