17. svibanj 2013.

U srijedu sastanak sa svim kupcima POS stanova u Ul. Vilka Novaka

pos

17.05.2013.-U Salonu Gradske vijećnice varaždinski gradonačelnik Goran Habuš  danas se, prema najavama, susreo s članovima Udruge stanara POS-a Varaždin. Njih petero je, osim o detaljima dogovora s čelnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  i APN-a, gradonačelnik izvijestio i o dvije nove mogućnosti: trenutno Grad ima na raspolaganju tri stana koje, bez naknade, mogu koristiti financijski najugroženiji kupci stanova u Ulici Vilka Novaka, a iznađena je i zakonska mogućnost da im se nadoknade troškovi koji su im nastali zbog kašnjenja rokova.

S obzirom da svih 45 kupaca nisu članovi Udruge, za srijedu, 22.05.2013. u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, sazvan je sastanak sa svih 45 kupaca POS stanova u Ulici Vilka Novaka budući Grad i Javna ustanova za danas iznijeta rješenja trebaju suglasnost svih njih.

Pozive stanarima Javna ustanova „Gradski stanovi“ šalje danas.