07. studeni 2013.

U roku od godine dana zajedno do Varaždina kakvog žele Varaždinci

press Strategija razvoja image PRESS STRATEGIJA RAZVOJA

07.11.2013.-Predstavnike svih 8 političkih stranaka i dvije nezavisne liste, koji čine varaždinskog Gradsko vijeće, ujedinila je Strategija razvoja Grada Varaždina 2014.-2020. godine. Svoju su podršku pokazali i svojim dolaskom na današnju konferenciju za novinare na kojoj je nositeljica projekta – saborska zastupnica i zamjenica varaždinskog gradonačelnika Natalija Martinčević – pojasnila cilj, svrhu i korake koji će prethoditi izradi ovog strateškog dokumenta za Grad Varaždin. On bi u roku od godinu dana trebao postati ne samo jasna slika Varaždina kakvog žele Varaždinci, već i baza kvalitetnih i ostvarivih projekata.
„Moramo imati viziju o tome gdje vidimo Grad Varaždin u sljedećih nekoliko godina kako bismo prema tome prilagođavali i usmjeravali  sve ono što se u gradu radi i gradi. Osim toga, ta će nam  strategija biti temeljni dokument za prijave na strukturne i kohezijske fondove Europske unije. Jer, uz stanje u gradskom i državnom proračunu, moramo biti svjesni da su europski fondovi jedina šansa za ozbiljan iskorak i razvoj.“ – rekla je Martinčević.
Do kraja studenog Razvojna agencija Sjever DAN napravit će analizu postojećeg stanja, no paralelno s tom, započele su i brojne druge aktivnosti. Na službenoj web stranici Grada Varaždina: http://www.varazdin.hr/naslovnica/naslovnica-novosti/strategija-varazdin/ objavljen je obrazac za prijavu projektne ideje kako bi što više udruga, institucija, tvrtki, grupa  i pojedinaca imalo priliku svojim idejama i projektima doprinijelo poboljšanju kvalitete življenja na svim područjima. Osnovat će se tri stručna partnerska odbora: onaj za javni sektor, civilni sektor i gospodarstvo, koji će biti nositelji javnih rasprava, okruglih stolova i radionica.
„Komunicirat ćemo na duži rok s našim građanima, uključit ćemo sve segmente društva – od gradske uprave, tvrtki, ustanova, preko gospodarstva, poduzetnika, obrtnika, kulture, civilnog sektora, javnog sektora. Važno  je da uključimo što je moguće više građana, da daju svoje ideje o tome kako vide razvoj Varaždina i koji su to projekti koji se u Varaždinu moraju realizirati. To je cijela ideja priče, ovime danas mi zapravo započinjemo dijalog s građanima i ja ih molim za suradnju.“ – istaknula je Martinčević, dodavši kako je rok za izradu strategije godina dana, kako bi se što više građana imalo prilike uključiti u oblikovanje Strategije.
„Tu nema oporbe i vlasti, nema mjesta strančarenju. Moramo prepoznati potrebe građana, svima nam je cilj ljepši i razvijeniji Varaždin, u kojem će se za 5 godina rađati mnogo više malih Varaždinaca, u kojem će mladi lako dolaziti do posla nakon završenog školovanja.“ – rekao je prvi čovjek oporbe u Gradskom vijeću Marijan Cingula.
Osim oko izrade Strategije razvoja, predstavnici političkih stranaka i nezavisnih lista u Gradskom vijeću složili su se i oko podrške Nataliji Martinčević, jedino saborskoj zastupnici iz Varaždina, u predstojećoj raspravi o Zakonu o regionalnom razvoju, koji je, prema njihovom mišljenju, ključan za pozicioniranje Varaždina kao sjedišta buduće regije.