23. veljača 2022. | Autor: UO

U 2022. godini bit će uloženo više od milijun kuna u poboljšavanje uvjeta za boravak djece u gradskim vrtićima

Aktualna gradska vlast, nakon analize zatečenog stanja, započela je s aktivnostima poboljšavanja uvjeta za boravak najmlađih  u gradskim dječjim vrtićima.

Nastavno, u srijedu 23. veljače 2022. godine održana je konferencija za novinare u Dječjem vrtiću Varaždin – objekt Aleja u Aleji kralja Zvonimira. Konferenciji su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković i Danijela Vusić, privremena pročelnice UO za društvene djelatnosti te Jasenka Husnjak, ravnateljica vrtića.

Nakon obilaska, zamjenik gradonačelnika izrazio je zadovoljstvo obavljenom rekonstrukcijom sanitarnih čvorova u objektu Aleja te je iznio planove budućih aktivnosti.

„Tijekom 2022. godine, u Dječjem vrtiću Varaždin, između ostalog, planirana su slijedeća ulaganja: nabava industrijske perilice za praonu (objekt Aleja); izgradnja  nadstrešnice i hortikulturno uređenje objekta Kućan u suradnji s Parkovima; uređenje/ sanacija preostala dva sanitarna dječja čvora u objektu Aleja; generalna rekonstrukcija šest sanitarnih dječjih čvorova u objektu Kozarčeva – u tijeku je prikupljanje ponuda (radovi će se izvoditi tijekom ljeta obzirom da objekt mora biti prazan). Ukupna vrijednost navedenih ulaganja procjenjuje se na 1.140.000,00 kuna.“ – kazao je zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković

Također je u planu i izgradnje novog objekta Koprivnička. Novi objekt trebao bi biti izgrađen na kat, površine od cca 1.550 m2 koji bi pohađala djeca u 10 odgojnih skupina, a bit će financiran iz fondova čije je otvaranje najavljeno za ovu godinu.

Pripremljena je i dokumentacija za izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića Varaždin u Hrašćici te se također čeka otvaranje natječaja. Objekt će biti vrlo sličan onome u Kućanu.

U postupku je i prijenos jednog gradskog automobila na korištenje Dječjem vrtiću Varaždin  koji će time dobiti službeno vozilo za potrebe vrtića, prvenstveno za potrebe stručnog tima i zdravstvene voditeljice.

Sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju krenut će se u pregovore oko aneksa Kolektivnog ugovora vezano na plaće i materijalna prava zaposlenika.

„Gradu Varaždinu je cilj unaprijediti usluge ranog i predškolskog odgoja i poboljšati uvjete za boravak djece i prilagoditi se njihovim potrebama kako bi mogli razvijati svoje potencijale i interese u sklopu sudjelovanja u programima vrtića.“ – zaključio je zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković.