24. travanj 2018.

Treći sastanak partnera u Ptuju

Grad Varaždin je partner u projektu HICAPS – HIstorical CAstle ParkS odobrenom u sklopu EU programa Interreg Central Europe sa prioritetnom osi prirode i kulture.

U fokusu projekta je evaluacija i revitalizacija gradskih parkova kako bi se poboljšalo upravljanje povijesnim parkovima i kako bi postali svjesniji kolika je njihova vrijednost kao kulturnog nasljeđa. Aktivnosti u Varaždinu odnositi će se na uređenje dijela šetališta Josipa Juraja Strossmayera odnosno parka oko Starog grada s ciljem povećanja dostupnosti osobama smanjene pokretljivosti.

 

U okviru projekta koji će trajati 3 godine (vrijeme provedbe projekta: 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2020. godine) dana 10. i 11. travnja 2018. godine održan je treći sastanak partnera u organizaciji Znanstveno istraživačkog centra Bistra Ptuj (Slovenija).

 

Na sastanku su predstavnici vodećeg partnera Općine Velenje iz Slovenije i partneri voditelji pojedinih radnih paketa informirali ostale partnere o tome što je do sada odrađeno te koji su budući koraci i zadaci pred nama.

 

Predstavnici partnera Kujawsko-Pomorskie Voivodeship iz Poljske kao voditelji radnog paketa T1 informirali su partnere o provedenoj analizi Izvješća dobre prakse te o konceptu Transnacionalne strategije i nadolazećim Regionalnim informativnim radionicama. Raspravljalo se i o najprikladnijim pilot lokacijama i budućim Lokalnim akcijskim planovima.

 

Predstavnici Fondacije Villa Ghigi iz Italije kao voditelji radnog paketa T2, prezentirali su rezultate planiranja aktivnosti koje se odnose na Radionice sa javnošću, analizirali su Društveno – povijesni pregled odabranih lokacija i Izvješće o biljnoj raznolikosti i njenoj vrijednosti te su informirali o planovima za razvoj alata za edukaciju i izradi priručnika o pristupačnosti pejzaža.

 

Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija” (Hrvatska) kao partner zadužen za komunikacije dao je zadatke i rezultate kojima težimo na komunikacijskom polju projekta.

 

Na završetku radnog sastanka koji je prošao u vrlo produktivnoj i radnoj atmosferi, prošetali smo kroz prekrasan Park Turnišće i posjetili pilot lokaciju za projekt HICAPS u Ptuju.

 

Kroz ovaj dvodnevni sastanak podijeljene su vrlo značajne informacije i ideje. Zajedničkim naporima svih partnera isplanirani su daljnji koraci u projektu te je izražena želja da se partnerstvo nastavi i dalje u ovako uspješnoj atmosferi kao do sada.

Više o projektu na: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html