10. svibanj 2016. | Autor: [email protected]

Termoplin nije oštetio Grad Varaždin

press konferencija - očitovanje HERA-e

Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj vijećnici gradonačelnik Goran Habuš upoznao je javnost sa stavom HERA-e, a vezano za cijenu opskrbe plinom koju je TERMOPLIN u sezoni 2014/2015. godine naplaćivao Gradu Varaždinu i ustanovama, odnosno trgovačkim društvima u njegovu vlasništvu.

Podsjećamo, Grad Varaždin je zatražio očitovanje nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, dao nalog unutarnjem revizoru da provede reviziju poslovanja u dijelu koji se odnosi na cijenu opskrbe plinom te, u pogledu fakturirane cijene, zatražio očitovanje Hrvatske energetske regulatorne agencije, kao nadležne institucije.

Iz pristiglog očitovanja HERA-e i podataka dostavljenih od navedene institucije, proizlazi kako su navodi TERMOPLINA d.d. o tome da isti naplaćuje jednu od najnižih cijena opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj točni te da je Grad Varaždin, kao i njegove ustanove, odnosno trgovačka društva, u predmetnom razdoblju uistinu plaćao opskrbu plinom manje od cijene koja je na tržištu Republike Hrvatske bila prosječna. Dakle, cijena koju je TERMOPLIN u konačnici fakturirao i naplatio, a koja je, prema nalazu unutarnjeg revizora, od 10 do 20% veća od one ponuđene u postupku javne nabave, i dalje je bila niža od one koju je plaćala većina pravnih osoba u Republici Hrvatskoj! Uzevši u obzir tu činjenicu, vrlo je teško uopće prejudicirati, a kamoli zaključiti da bi Grad, da je kojim slučajem raskinuo ugovor sklopljen s TERMOPLINOM d.d., u novom postupku javne nabave ishodio povoljniju cijenu, dakle da je za Grad nastala bilo kakva šteta.

Zaključno, s obzirom na nespornu činjenicu da je TERMOPLIN d.d. iskoristio svoje ugovorno ovlaštenje da promijeni cijenu, da je Grad Varaždin, iako o takvoj promjeni nije bio obaviješten na adekvatan način (pisanim putem najmanje 30 dana prije promjene cijene), na povećanje cijene pristao urednim ispunjenjem sklopljenog ugovora i podmirenjem svih fakturiranih računa te da je i tako povećana cijena i nadalje bila niža od prosječne cijene opskrbe plinom na području Republike Hrvatske, Grad Varaždin je stava da se u ovom trenutku ne može govoriti ni o kakvoj šteti ili pak oštećenju gradskog proračuna te da nije realno ni izgledno vjerovati kako bi od bilo kojeg drugog opskrbljivača uspio ishoditi povoljniju cijenu opskrbe plinom od one koje je u konačnici platio TERMOPLINU d.d.

Očitovanje HERA-e

Materijali sa press konferencije

Popis pravnih subjekata RH kojima je u ugovorima za opskrbu prirodnim plinom cijena promjenjiva