20. svibanj 2023. | Autor: dd

Svjetski dan kulturne raznolikosti obilježen predstavljanjem nacionalnih manjina Grada Varaždina i Varaždinske županije

S ciljem promicanja raznolikosti, kulture, običaja, tradicije i gastronomije, svega onoga što čini identitet jednog naroda Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s nacionalnim manjinama s područja Grada Varaždina i Varaždinske županije obilježili su Svjetski dan kulturne raznolikosti i Dan nacionalnih manjina.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine, broj pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskoj se smanjio, jedino romska nacionalna manjina bilježi porast – izjavila je potpredsjednica Vlade RH za društvene djelatnosti i ljudska prava Anja Šimpraga: Suradnja pripadnika nacionalnih manjina, Grada Varaždina i Varaždinske županije je dobra i upravo ovakva suradnja pravi je primjer kako nacionalne manjine i većinski narod treba funkcionirati, surađivati i zajednički provoditi programe. Grad Varaždin i Varaždinska županija financijski potpomažu njihove programe, i nadam se da će tako biti u ubuduće, a Vlada RH će im svakako kroz svoje operativne programe i dostupna sredstva isto tako biti podrška kako bi pripadnici nacionalnih manjina i njihove udruge mogle prezentirale svoju različitost i bogatstvo – izjavila je potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj naglasio je kako je Varaždin otvoren, tolerantan, multietnički grad u kojem su svi pripadnici nacionalnih manjina naši jednakopravni građani: Kroz svoja kulturno-umjetnička društva oni promiču i nadopunjuju kulturu i društveni život grada Varaždina. Također, u porastu je i broj stranih radnika iz trećih zemalja. Tako u Varaždinu radi već tisuću stranih radnika iz Nepala, ali imamo i radnike iz Filipina, Indije i taj broj je svakim danom sve veći. Varaždinska županija pokrenula je određene modele kako bi ih integrirali, dok će im Grad Varaždin preko svog Pučkog otvorenog učilišta ponuditi besplatne tečajeve učenja hrvatskog jezika, jer je to najbolji način da se integriraju u naše društvo. 

Predsjednica Vijeća srpske manjine Grada Varaždina, ujedno i županijska vijećnica Ruža Jelovac također je pohvalila dobru suradnju pripadnika nacionalnih manjina, Grada i Županije: Mi ovdje živimo, zajedno s većinskim narodom, kao i s ostalim nacionalnim manjinama i osjećamo se kao dio cjeline. Suradnja je odlična i mislim da možemo biti primjer cijeloj Hrvatskoj.

 

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak napomenuo je kako na području Varaždinske županije živi više od 160.000 stanovnika, oko 2.300 pripadnika nacionalnih manjina, te oko 6.500 stranih radnika iz trećih zemalja. Svi oni su naši sugrađani. Zajedno s nama grade, rade za boljitak Varaždinske županije, dijele sve nepogode i nedaće koje pogode Varaždinsku županiju i stoga im  čestitam na njihovom danu. Zahvaljujem se na svemu što su učinili i što čine za razvoj  Varaždinske županije i vrata Varaždinske županije su im uvijek bila i bit će  otvorena – zaključio je župan Stričak.

Prigodan program na Trgu kralja Tomislava izveli su članovi Folklornog ansambla „Sveti Nikola“ Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Rijeke, Pevski zbor Slovenskog kulturnog društva „Nagelj“ iz Varaždina, Ženski pjevački zbor „Bulbuli“ Kulturnog društva bošnjaka Hrvatske te tradicionalni romski tamburaški sastav „Črne strele“. Strani radnici iz Nepala predstavili su se svojom nacionalnom kuhinjom, a slijedeće su godine najavili također nastup sa svojim pjesmama i plesovima.

Prije samog programa na Trgu kralja Tomislava u Varaždinu, župan Anđelko Stričak i gradonačelnik grada  Varaždina dr.sc. Neven Bosilj upriličili su zajednički prijem u Županijskoj palači  za potpredsjednicu Vlade Anju Šimpraga kojem su nazočili i predsjednik Županijske skupštine dr.sc. Josip Križanić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubica Božić, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Varaždinske županije  Eduard Oršoš, Salko Ikanović, predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine Varaždinske županije , Ruža Jelovac, predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina, ujedno i županijska vijećnica, Milan Mirčetić, predstavnik srpske nacionalne  manjine Varaždinske županije, Martina Lesjak iz slovenske nacionalne manjine  te dr.sc. Joso Vuksan, vlasnik agencije koja dovodi većinu strane radne snage u Varaždinsku županiju.