21. prosinac 2018. | Autor: Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina

„Svi smo mi kultura“

Danas je u Centru za mlade održana predstavna konferenciji za medije na kojoj je predstavljen projekt „Svi smo mi kultura“.

Nositelj projekta je Udruga V.U.K. te je kroz projekt zaposlena nova osoba. Grad Varaždin nije mogao biti nositelj već samo partner i podrška u projektu budući da grad ima više od 10 000 stanovnika, a kroz ovaj projekt žele se dići kapaciteti uprave i senzibiliziranje uprave za potrebe mladih. Grad ulaže 500.000 kuna u podrum, a priprema i još jedan projekt u partnerstvu gdje ćemo prijaviti ostatak vrijednosti podruma i dalje razvijati kapacitete, programe i aktivnosti za mlade. Partneri na projektu su: VANIMA, TRASH, MOP i Grad Varaždin Cilj projekta je povezivanje i osposobljavanje OCD-a, lokalnih vlasti i važnih čimbenika u kulturi i umjetnosti na području grada Varaždina u svrhu razvijanja sudioničkog upravljanja te povećanja kulturnih sadržaja i većeg uključenja građana u kulturni život lokalne zajednice. Provedbom projekta predstavnici ciljnih skupina steći će nova znanja i iskustva iz područja sudioničkog upravljanja te uspostaviti mrežu u svrhu njegovog razvoja. Trajanje projekta je 18 mjeseci, tema je dizanje kapaciteta uprave i udruga te će krajnji cilj biti prijedlog upravljanja Centrom za mlade Cilj konferencije jest privući javnost u CZM te se javila ideja za organizacijom neke vrste "dana otvorenih vrata CZM-a" i proširenjem programa na božićni domjenak za stanare i zainteresiranu javnost.