07. prosinac 2018.

Svečana sjednica gradskog vijeća Grada Varaždina 2018.