03. lipanj 2019. | Autor: ddretar

Suvremena igrala na dječjim igralištima

U ponedjeljak se gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok sa svojim zamjenikom Zlatanom Avarom uvjerio u kvalitetu postavljenih novih igrala u varaždinskim dječjim igralištima. 

. Obišao je igrališta u Parku 7. gardijske brigade Puma ispred hotela Turist te u Biškupcu. Osluškujući i uvažavajući zahtjeve građana, igrališta su obnovljena i dopunjena novim igralima koja pobuđuju velik interes djece i njihovih roditelja.

Pri obilasku igrališta najavio je nastavak uređenja igrališta: Rekli smo da ćemo u dvije godine obnoviti sva igrališta i napraviti nova tamo gdje nedostaju. Obnova starih je krenula, obnovljena su igrališta u Ludbreškoj ulici i dva na Banfici. I u ovom dijelu grada građani su tražili da se igralište obnovi i dopuni. Ova žičara prvotno je trebala biti na Banfici, no tamo su građani potpisivali peticiju protiv toga pa smo je preselili na ovu lokaciju. Ovdje su ljudi s njom jako zadovoljni. S njom ovdje nema nikakvih problema, žičara ne stvara buku  niti je previsoka. Međutim, mi slušamo građane. Tamo gdje su tražili mi smo je maknuli i stavili ovdje. Dopunili smo novim igralima i igralište u Biškupcu a uskoro kreće uređenje igrališta u Kućan Marofu.  Slijede igrališta na Širokim ledinama, u Harambašićevoj  i još u nekoliko ulica o čemu ćemo građane na vrijeme izvijestiti. Naša je ideja da igrališta nadopunjujemo novim igralima. Danas se mijenja koncept igrališta, pa stručnjaci kažu da sa tim novim igralima djeca razvijaju motoriku i kreativnost. U proračunu ćemo za još 50 posto povećati sredstva za tu namjenu.

 

Radove na uređenju igrališta izvodi gradsko poduzeće Parkovi koje je objavilo slijedeće podatke:

Investicijska ulaganja za 2019. godinu u nova dječja igrališta na području grada Varaždina

 

 

Tvrtka Parkovi d.d. bavi se poslovima održavanja dječjih igrališta u gradu Varaždinu. Trenutno se na području grada Varaždina i vangradskih naselja nalaze 50 dječjih igrališta, sa različitom razinom opremljenosti i količinom sadržaja za igru. Svaka lokacija je po nečemu specifična, po svojoj namjeni, sadržajima te o broju djece koja ga posjećuje i koristi.

 

Prema Programu održavanja zelenih površina grada Varaždina i prigradskih naselja, održava se postojeća oprema dječjih igrališta, tako da je za investicijsko ulaganje potrebno izvojiti dodatna sredstava u Proračunu.

 

Prije tri godine krenulo se sa dodatnim ulaganjima, budući da je postojeća oprema na pojediinim lokacijama dotrajala i starija od 15 godina. Naš prijedlog koji je u Upravom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina podržan, još 2016. godine krenulo sa kompletnim izmjenama pojedinih lokacija odnosno zamjene postojećih istrošenih dječjih igrala koje se tamo nalaze. Od tada su se na području grada obnovila dječja igrališta na ukupno 18 lokacija na području grada, dok smo u ovoj godini u tijeku rekonstrukcije na četiri lokacije u smislu izvedbe cjelovitih rješenja:

 

 Dječje igralište Koprivnička

Dječje igralište Ludbreška

Dječje igralište Biškupec – Trg Ivana Perkovca

Dječje igralište Kućan Marof

 

U tom smislu, razradili smo stavke koje uključuju i postavljanje antistresne gumene podloge u samoj sigurnosnoj zoni (zoni pada) uz pojedino dječje igralo. Isto tako, pri prijedlogu postavljanja dječjih igrala, željeli smo unijeti novu vrstu odnosno tip igrala, kako bismo korisnicima ponudili drugačiji sadržaj za igru. Jednako tako, poštivajući novosti u korištenju materijala za izradu igrala, uvodeći tip igrala koji je izrađen od trajnijih materijala, smatramo kako bismo umanjili troškove odžavanja, odnosno produžili vijek trajanja i korištenja novih igrala.

 

U 2019. postavljena su slijedeća igrala:

Žičara duljine 20 m

Dva trampolina 2x2 m

Tobogan na brežuljku

Telefon – komplet od 2 komada

Penjalica sa mrežom za penjanje na brdo                                   

Četverostruka njihalica

Njihalica na četiri opruga – za više djece

Toranj Medo

Ploča za crtanje – dvostruka

Njihalica na četiri opruga – za više djece

Spojni sistem Varaždin – Kućan Marof, ovaj tjedan, ovisno o vremenskim (ne)prilikama

Za predviđenu je obnovu u proračunu je osigurano oko 400.000,00 kn, a planira se uložiti dodatnih 150.000,00 kn za još tri lokacije:

Matošev trg

Široke ledine

Gupčev trg

U tijeku je izrada prijedloga obnove te nakon toga slijedi nabava igrala te njihovo postavljanje. Planira se sa kompletnom postavom završiti u narednih dva mjeseca.