10. listopad 2016. | Autor: [email protected]

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata

Grad Varaždin objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola i studenata visokih učilišta za 2016./2017. školsku odnosno akademsku godinu.