14. lipanj 2016.

Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na području Varaždina.

Sufinancirati će se energetska obnova zgrada s iznosom od 5% od ukupno opravdanih troškova na temelju kojih je isplaćena subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Grad Varaždin je za tu namjenu osigurao sredstva od 700.000,00 kuna pri čemu će se sredstva dodjeljivati sukladno redoslijedu zaprimanja zahtjeva, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u zatvorenoj omotnici s nazivom upravitelja zgrade i adresom zgrade za koju se traži subvencija i to na adresu Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varaždin sa naznakom Subvencija energetske obnove – NE OTVARAJ.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje energetske obnove