13. studeni 2014.

Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Zgrada

13.11.2014.  - Vlada Republike Hrvatske ove je godine usvojila Program energetske obnove višestambenih zgrada u periodu 2014.-2020. s detaljnim planom do 2016. godine. Programom je analizirano stanje postojećeg stambenog fonda i potrošnje energije u njemu s prijedlogom i razradom mjera za unapređenje energetske učinkovitosti postojećih zgrada. U sklopu provedbe ovog Programa, osim radova koji vode povećanju energetske učinkovitosti višestambenih zgrada osigurano je i sufinanciranje provedbe energetskih pregleda i izdavanja certifikata te priprema projektne dokumentacije.
Provoditelj Programa  - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -  sredstva za sufinanciranje programa osigurava iz vlastitih izvora, ali i fondova Europske Unije, dok stanari svoj dio sufinanciranja osiguravaju kroz stambenu pričuvu i/ili kredite. Upravitelji zgrada ključni su za uspješnu provedbu svih mjera vezanih za višestambene zgrade jer djeluju kao ugovorna strana kod ostvarivanja subvencija u ime suvlasnika odnosno stanara. Stoga je od iznimne važnosti da upravitelji zgrada pokažu volju za razvojem projekata povećanja energetsku učinkovitosti zgrada kojima upravljaju, budući da se do sada pokazalo da dobar dio upravitelja zgrada, ali i stanara,  nije spreman za pokretanje projekata kojima stanari u višestambenim zgradama mogu smanjiti svoje energetske troškove, povećati kvalitetu življenja u zgradama, a na kraju krajeva i povećati vrijednost stanova u kojima žive.
Grad Varaždin, kroz Regionalnu energetsku agenciju Sjever, čiji je osnivač, stanarima vešestambenih zgrada osigurava savjetodavnu pomoć prilikom ulaska u projekte energetske obnove kroz ovaj Program. Više informacija o Programu možete dobiti kod Regionalne energetske agencije Sjever.