08. prosinac 2017. | Autor: [email protected]

Stiže snijeg - upozorenje zimske službe

Prognoze vremena za slijedeće dane najavljuju vjerojatnost snježnih oborina i na našem području  pa zimska služba čije zadaće na području Grada Varaždina  vrše ugovorni izvoditelji počinje s radom i šalje naputak građanima.

Provođenje djelatnosti zimske službe unaprijed je definirano operativnim planovima izvođača, po prethodno određenim smjerovima kretanja i načinu čišćenja snijega , strojno i ručno.  Za cjelokupnu izvedbu zimske službe unaprijed su osigurana namjenska proračunska sredstva.

 

Budući da ovih dana bilježimo pojavu niskih temperatura, radi sprječavanja poledice započelo se posipavanjem solju prometnica i nogostupa na području grada.

 

Stoga skrećemo pozornost građanima na naglašeni oprez u prometu te prilikom kretanja gradom. Također je nužno da vozači poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama osobito članka 82. koji regulira parkiranje vozila, a kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama i nogostupima na području Grada Varaždina.

 

Isto tako, slijedom odredbi Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 02/2008, 6/2016) vlasnici/posjednici građevine/poslovnog prostora dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda sa javne površine nogostupa u cijeloj dužini čestice na kojoj se nalazi građevina koju koriste. Uklanjanje snijega i leda mora se obavljati najmanje u širini od 2,00 metra, osim ako javna površina na tom dijelu nije uža od toga. Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda, javnu površinu potrebno je posipati solju.