24. kolovoz 2015.

Stipendiranje učenika i studenata - Savjetovanje

Stipendije_

U razdoblju od 24. kolovoza  do 4. rujna 2015. godine Grad Varaždin provodi savjetovanje s javnošću povodom donošenja Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima.
Važeća Odluka o stipendiranju učenika i studenata donesena je 2008. godine, uz izmjene 2009. godine. U međuvremenu je došlo do promjena u Zakonu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi glede ovlasti gradonačelnika u odnosu na ranije Gradsko poglavarstvo, a izmijenjen je i Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Isto tako, tijekom proteklih godina, u praktičnoj primjeni donesene Odluke utvrđene su manjkavosti poradi kojih je utvrđena potreba izrade nove Odluke.
Cilj provođenja savjetovanja je prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, obzirom da se Odluka odnosi na pitanja od općeg interesa za dobrobit građana.
Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke, nalaze se na web stranicama Grada Varaždina (http://www.varazdin.hr/hr/gradsko-vijece/plan-normativnih-aktivnosti).
Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca  zaključno do 4. rujna 2015.  na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti, P. Preradovića 10, Varaždin s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima“ ili na e-mail adresu [email protected] također putem obrasca.