27. listopad 2020. | Autor: ddretar

Spremnici za papir i plastiku za zgrade nabavljeni europskim novcem

U stambenom naselju Grabanice počelo je dijeljenje kontejnera za odlaganje papira i plastike. Slijedeća dva tjedna bit će razmješteno 150 žutih i plavih kontejnera koji su nabavljeni novcima iz Europske unije.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok prilikom podjele kontejnera je naglasio:  Ovo su dodatni spremnici prema onom što je Fond izračunao temeljem naših podataka što bi trebalo građanima Varaždina.   Zahvaljujući europskim novcima mi smo uspjeli doći do toga. Da nije bilo toga, na nismo prijavili projekt i dobili novac iz Europe, građani bi sami to morali platiti. – rekao je gradonačelnik te dodao: Zbog umješnosti Grada Varaždina i Čistoće uspjeli smo to osigurati našim građanima. Građane treba upozoriti da čuvaju svoje kontejnere, jer tamo gdje nisu osigurani ima dosta rasipanja otpada i nečistoće. Pozivam sve građane i upravitelje zgrada da o tome povedu računa – zaključio je gradonačelnik Čehok.

 

Pojedinosti o projektu iznio je Davor Skroza, direktor Čistoće Varaždin.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 2018. godine javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (otpadni papir i karton, plastika, staklo i tekstil).

 

S ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i postizanja ciljeva u odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, pri tome uvažavajući načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, Grad Varaždin prijavio se na javni poziv te 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor vrijedan 3.710.157,10 kn za nabavu 18.024 komada spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

 

Od ukupnog broja spremnika:

14.800 komada zapremine su 120 L (2.000 komada za otpadni papir i karton, 12.000 komada za otpadnu plastiku i 800 za biootpad),

2.450 komada zapremine su 240 L (500 komada za otpadni papir i karton, 1.750 komada za otpadnu plastiku i 200 za biootpad),

608 komada zapremine su 360 L (108 komada za otpadni papir i karton, 500 komada za otpadnu plastiku),

150 komada zapremine su 1.100 L (50 komada za otpadni papir i karton, 100 komada za otpadnu plastiku),

16 komada zapremine 2.500 L (za otpadno staklo).

 

Sredstva za nabavu spremnika osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ na način da se 85% investicije odnosno 3.153.648,83 kn sufinancira se iz europskog Kohezijskog fonda, a 15% sredstava najviše do 556.526,27 kn osigurao je Grad Varaždin u svome proračunu.

 

U prvoj fazi provedbe javnog poziva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je javnu nabavu za spremnike veće zapremnine te je, prema iskazanom interesu Gradu isporučeno i u vlasništvo prenijeto 150 komada spremnika zapremnine 1.100 L i 16 komada spremnika zapremine 2.500 L za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

 

Svrha nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada je omogućiti korisnicima javnih usluga da na mjestu nastanka („kućnom pragu“) odvajaju otpad radi povećanja postotka odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u otpadu koji se odlaže na odlagalištu i samom smanjenju količina miješanog komunalnog otpada, sukladno obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022.     

 

Ovih dana će društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina, kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, u ime Grada Varaždina korisnicima u višestambenim zgradama podijeliti 150 spremnika zapremine 1.100 L za odlaganje otpadnog papira i kartona i otpadne plastike. Spremnici za odlaganje otpadnog stakla već su postavljeni na 16 lokacija u gradu.

 

Preostali dio spremnika biti će podijeljen korisnicima javnih usluga nakon okončanja postupka javne nabave, koji vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i njihove predaje Gradu Varaždinu na daljnju distribuciju.  

 

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim građanima s područja Grada Varaždina, koji koriste javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, na dosada postignutim odličnim rezultatima u odvajanju otpada na kućnom pragu te vjerujemo da će ova, ali i sve buduće nadogradnje postojećeg sustava gospodarenja otpadom rezultirati ispunjenjem propisanih ciljeva.