25. kolovoz 2022.

Radovi na sortirnici otpada odvijaju se prema planu

Radovi na postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na Motičnjaku koje se gradi u okviru projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica“ odvijaju se u skladu s terminskim planom.

Trenutno se završavaju građevinski radovi na zidanju aneksa, odnosno upravnog dijela sortirnice, u smislu pokrivanja krova aneksa.

Na ostalom dijelu sortirnice koju čini hala i nadstrešnica završena je cjelokupna montaža nosive armirano betonske konstrukcije koju čine stupovi, glavni krovni nosači, sekundarni nosači i vjenčane obodne grede te su u tijeku radovi pokrivanja krova limenim termoizoliranim sendvič panelima.

Na nosivoj armirano betonskoj konstrukciji ugrađuje se čelična potkonstrukcija u svrhu montaže vanjskih zidova hale koju će činiti montažnih armirano betonski paneli te limene obloge čija će montaža krenuti kroz nekoliko dana. Time će građevina dobiti svoj potpuni zatvoreni oblik.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.510.526,63 kn. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 35.753.806,01 kn, a isti se u visini od 85% sufinanciranju bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda što iznosi 30.390.735,10 kn.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Varaždina.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.