06. prosinac 2022.

Napredak projekta izgradnje Sortirnice

Nastavljeni su radovi u sklopu projekta izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (Referentna oznaka projekta: KK.06.3.1.12.0010) Grada Varaždina.

Građevina je izvana zatvorena, što znači da je na prostoru hale završena armirano betonska, odnosno limena fasada te je na području aneksa izvedena klasična fasada. Na građevini su montirani svi potrebni prozori i vrata.

Završavaju se radovi na unutarnjem postavljanju tehnološke opreme,  postrojenja za sortiranje i prešanje neopasnog otpada te radnih kontejnera kao sastavnog dijela postrojenja. Izvedeni su armirano betonski boksovi, izgrađena je i montirana prihvatna jama za prihvat otpada, postavljaju se kosi elevator, uređaj za doziranje, vibraciona sita, kontejneri i automatska preša s balirkom.

Na području aneksa završavaju se gips kartonski radovi, soboslikarski i keramičarski radovi, te se radi priprema za postavljanje gotovog parketa. Izvode se radovi na okolišu u pogledu postavljanja vanjskih rubnjaka, slivnika, šahtova te se radi na pripremi za vanjsko asfaltiranje. Također su izvedeni građevinski radovi nadzemne mosne vage. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.510.526,63 kn, a sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 30.390.735,10 kn.

 

Za više informacija o projektu posjetite: https://varazdin.hr/sortirnica-projekt/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Varaždina.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.