01. travanj 2020. | Autor: ddretar

Socijalna skrb i donacija za novorođenu djecu

Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina  prilagodio je svoj rad novonastalim uvjetima zaštite od širenja zaraze virusom COVID-19

Iz odjela obavještavaju građane da sve upite radi ostvarivanje prava iz socijalne skrbi te popunjene zahtjeve  sa odgovarajućom dokumentacijom šalju na jedinstveni e - mail: [email protected]

 

Roditelji novorođene djece također mogu ostvariti svoje pravo na donaciju, a obrazac zahtjeva nalazi se na linku:

 

https://varazdin.hr/zahtjevi-socijalna-srkb-mjesna-samuprava-civilno-drustvo/zahtjev-za-donaciju-za-novorodeno-dijete-7414/

 

 

Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina