07. studeni 2018.

Social Green u Varaždinu

Grad Varaždin kao domaćin u suradnji s regionalnom energetskom agencijom Sjever održao je u utorak u prostorijama Gradske vijećnice peti sastanak ključnih dionika projekta „Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“ (akronim Social Green) sufinanciranog putem programa Interreg Europe. Social Green obrađuje tematiku socijalnog stambenog sektora i njegovog unapređenja putem povećanja energetske učinkovitosti.

Na petom sastanku prezentiran je akcijski plan, ključan dokument projekta koji sadrži mjere i ciljeve za poboljšanje stanja socijalnog stambenog sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Također, raspravljalo se o načinu implementacije mjera u drugim državama i gradovima i njihova preslika na Hrvatsku i Grad Varaždin te prednostima i nedostacima koje se javljaju kod definiranja svake mjere. Važno je napomenuti da REA Sjever za potrebe Grada Varaždina u sklopu ovog projekta radi na izradi koncepta i idejnog rješenja za novu zgradu namijenjenu za socijalno stanovanje.

Zaključak sastanka je da je socijalni stambeni sektor vrlo goruća tema koja se ne smije niti ignorirati niti zanemarivati i da je prezentirane mjere potrebno što prije implementirati.