10. ožujak 2014.

Smanjena cijena POS stanova u Ulici Vilka Novaka

radonačelnik i predsjednik

10.03.2014.-Korekcijom cijene zemljišta i  komunalne infrastrukture prosječna prodajna cijena POS stanova u Ulici Vilka Novaka smanjit će se  sa  1012,10 €/m2 na 964,60 €/m2. Gradski su vijećnici prihvatili prijedlog varaždinskog gradonačelnika Gorana Habuša, odnosno Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski stanovi  da se, sukladno mišljenju Ministarstva financija, Porezne uprave te na temelju vještačenja vrijednosti zemljišta kojeg su proveli Institut IGH d.d. i ovlašteni sudski vještak u veljači 2014. godine,od strane Instituta IGH d.d. i ovlaštenog sudskog vještaka Tomislava Žanića od veljače 2014.godine, cijena zemljišta u Ulici Vilka Novaka u interesu prodaje i kupaca može korigirati na niže. Niža cijena primijenit će se  aneksom ugovora i na kupce iz objekata A1, A2 i B1, a razlika u cijeni uračunat će se u 3. obrok plaćanja stana ili garaže.
„Svi znamo koliko je negodovanja bilo kada nas je bivši gradonačelnik uvjeravao da je to perspektivan program, iako su ga neki od nas upozoravali na probleme s kojima smo danas, nažalost, suočeni.“ – rekao je varaždinski gradonačelnik Goran Habuš, podsjećajući na činjenicu da se danas vode na Trgovačkom sudu u Varaždinu sudski postupci u iznosima od nekoliko desetaka milijuna kuna vrijednosti predmeta spora, a odnose se na „prenapuhanu“ cijenu zemljišta koju je Grad Varaždin trebao platiti T7 VIS-u.