12. prosinac 2022. | Autor: dd

Slovensko kulturno društvo Nagelj u objektivu prof. Marijana Husaka

U Državnom arhivu u Varaždinu u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine otvorena je u organizaciji SKD Nagelj Varaždin izložba fotografija prof. Marijana Husaka, dugogodišnjeg aktivnog člana društva.

Prilikom otvaranja izložbe zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković je izjavio:   I sam sam član Slovenskog kulturnog društva, a ova izložba daje jedan drugačiji pogled na povijest društva iz objektiva upravo jednog od prvih predsjednika, profesora Husaka koji je utkao sebe u ovaj grad, ali i u Slovensko kulturno društvo. Upravo kroz ove fotografije možemo vidjeti kako se slovenska nacionalna manjina na neki način identificirala u gradu Varaždinu, pogotovo zadnjih 20-ak godina.

Otvorenju izložbe prisustvovala je u zastupnica u Hrvatskom saboru Barbara Antolić Vupora: Neupitna je aktivnost slovenske nacionalne manjine na području grada Varaždina, no nažalost aktivnosti ne korespondiraju s brojem Slovenaca u Varaždinu. Svjedoci smo da je broj Slovenaca svake godine sve manji pa nećemo ostvariti pravo na svog predstavnika u Gradu Varaždinu. Dakle, prema popisu stanovništva broj se gotovo prepolovio zadnjih 10 godina. A ova je izložba jedna velika aktivnost, ne samo Slovenskog kulturnog društva, nego svih onih koji godinama prate rad slovenske nacionalne manjine. Nacionalna manjina ne daje sama po sebi značaj nekom kraju, nego onime što ostavi  na svom prostoru kroz duge godine povijesti.

Autor izložbe prof. Marijan Husak: Vidim da su slike poredane po pojedinim aktivnostima. Na svakoj od njih sam bio, sa sobom sam uvijek imao fotoaparat i bilježio ono što sam vidio. Fotografirao sam deset godina, a materijala je puno više nego što je izloženo na ovoj izložbi. Dokle ću moći hodati i sudjelovati u svim aktivnostima Nagelja, dotle ću i slikati.

 

Otvorenje izložbe uveličao je i nastup pjavečkog zbora , uzvanike je pozdravio i ravnatelj DAV-a Damir Hrelja a Martina Lesjak, predsjednica Slovenskog kulturnog društva Nagelj je izjavila: Sretni smo što upravo naš član, gospodin Husak otvara ovu izložbu. Ovo je pogled Slovenskog kulturnog društva Nagelj kroz njegov objektiv kroz duži niz godina gdje je popratio događanja kojima smo prisustvovali. Upravo nam je zato drago što će posjetitelji moći kroz njegove oči upoznati naše društvo te se nadamo da će pratiti i fotografirati i sva naša buduća događanja te ih dokumentirati kako bi nam ostala u trajnoj uspomeni. Što se tiče aktivnosti društva ova nam je 2022. godina bila puno bolja od prethodne dvije i sretni smo što smo se mogli družiti i putovati odnosno bavite se onim čime se i inače bavimo, a to je predstavljanje Slovenaca u Varaždinskoj županiji. U planu za naredno razdoblje imamo brojna događanja, a ono što nam prvo slijedi je Prešernov dan.

Prof. Marijan Husak sugrađanima je poznat po profesorskoj karijeri u Prvoj gimnaziji Varaždin, gdje je od 1969. voditelj fizikalnog kabineta. Mnogim je generacijama učenika približio fiziku, a u samoj je Gimnaziji zaslužan i za očuvanje te modernizaciju fizikalne zbirke. U gimnazijskim zapisima posebno se navodi da je zaslužan za nabavu suvremene zbirke iz mehanike, modela za toplinske pojave, elektronske ure, osciloskopa te čitavog niza drugih mjernih instrumenata, uređaja i kompleta.

Rođen je u Zagrebu 1940. godine, a za ljubav prema fotografiji zaslužan je i njegov otac koji je u Bledu imao foto atelje. Majka mu je iz Mojstrane, gdje je odrastao do školskog doba, sa slovenskim kao materinjim jezikom. Diplomirao je fiziku na PMF-u Zagreb, s diplomskim radom na temu optike kristala.

Aktivan je član Slovenskog kulturnog društva Nagelj Varaždin, a od samog utemeljenja vrijedno je svojim fotoaparatom bilježio sve aktivnosti društva i slovenske nacionalne manjine. Tako je nastao niz vrijednih fotografija od kojih je tristotinjak izloženo u dvorani Državnog arhiva u Varaždinu, u Trstenjakovoj ulici 7. Izložba je postavljena za razgled do 13. siječnja 2023.