23. prosinac 2020. | Autor: ddretar

Skulptura vunastong nosoroga kao protokolarni poklon

Kamena skulptura vunastog nosoroga novi je protokolarni, službeni poklon Grada Varaždina. Autor tog originalnog djela, varaždinski akademski umjetnik Ivan Mladenović, predao je prvi primjerak gradonačelniku dr.sc. Ivanu Čehoku te isporučio Gradu Varaždinu stotinu ručno izrađenih unikatnih primjeraka.

Ivan Mladenović varaždinski je akademski umjetnik koji se bavi kiparstvom u formi kamena, drva i drugih suvremenih materijala. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti i profesor je likovne kulture na dvije osnovne škole. Autor je Vunastog nosoroga izloženog nedaleko od kule stražarnice Staroga grada, u sklopu istoimene izložbe Gradskog muzeja Varaždin. Eriku Vunastog nosoroga izradio je u čak 100 primjeraka dimenzija 10x6cm, svakog ručno oblikovao iz carrara mramora, klesao, brusio, polirao i numerirao.

 

Vunasti nosorog (Coelodonta antiquitatis, Blumenbach, 1799.) izumrla je vrsta nosoroga koja je živjela u periodu srednjeg i kasnog pleistocena od 550.000 do 12.000 godina na području Europe i sjeverne Azije. Fosilni ostaci vunastog nosoroga pronađeni su 1982. godine na području Malog Segečaka, procijenjene starosti oko 20000 godina i predstavljaju najbolje sačuvani primjerak takve vrste u Hrvatskoj.

 

“Erika Vunasti nosorog” jedan je od prvih projekata proizašao iz umjetničkog centra RezervArt, Hrvatske udruge za promociju i razvoj intelektualnog i umjetničkog stvaralaštva, nedavno otvorenog u suradnji sa Gradom Varaždinom i Varkom-om.