16. prosinac 2020.

Školska shema 2020./2021. u osnovnim školama grada Varaždina

Grad Varaždin i ove školske godine nastavlja s provedbom Školske sheme - programa potpore usmjerenom promicanju uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. 

U sklopu programa organizira se besplatna podjela obroka voća, povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda čime se povećava njihov unos u prehrani školske djece. Ove školske godine u programu sudjeluje sedam osnovnih škola s područja grada Varaždina.

Grad Varaždin je kao osnivač I. – VII. osnovne škole Varaždin dana 14. rujna 2020. godine uputio Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda. Temeljem toga Agencija je 15. listopada 2020. godine donijela Odluku o odobrenju prava na potporu za voće i povrće u iznosu 131.520,69 kn bez PDV-a za 3279 učenika te za mlijeko i mliječne proizvode u iznosu 76.464,75 kn bez PDV-a za 1075 učenika.