10. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Savjetovanje – Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020. godine

U razdoblju od 10. ožujka  do 10. travnja 2016. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine. Donošenje navedene Strategije omogućit će Gradu Varaždinu daljnji razvitak i pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju regionalnog razvoja Republike Hrvatske, u skladu s načelima održivog razvoja, a u svrhu što učinkovitijeg korištenja nacionalnih i fondova Europske unije.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravnih i fizičkih osoba sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama koje su bitne za razvoj Grada Varaždina.

Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt strategije, nalaze se na web stranicama Grada Varaždina (http://varazdin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-2016-godini/).

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca  zaključno do 10. travnja 2016. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, P. Preradovića 10, 42000 Varaždin ili na email [email protected] također putem obrasca.