11. studeni 2015.

Savjetovanje s javnošću - udruge - financiranje javnih potreba grada Varaždina

U razdoblju od 11. studenog do 25. studenog 2015. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina. S obzirom da je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga, a slijedom novog Zakona o udrugama, Grad Varaždin je utvrdio potrebu izrade i pripremio Nacrt odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina.

Tom odlukom se definiraju i utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Varaždina udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada.

Cilj provođenja savjetovanja je prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, obzirom da se Odluka odnosi na pitanje od interesa za opće dobro.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke, nalaze se na web stranicama Grada Varaždina.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 25. studenog 2015. na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti, P. Preradovića 10, Varaždin s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina“ ili na e-mail adresu [email protected] također putem obrasca.

Molimo medije da objavom ove informacije potaknu zainteresirane udruge i građane da daju svoje prijedloge i sugestije za financiranje javnih potreba Grada Varaždina.