23. veljača 2015.

Savjetovanje s javnošću o Odluci o auto taksi prijevozu u Varaždinu

javnost.pn

23.2.2015.- Od 20. do 27. veljače traje savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o auto taksi prijevozu na području grada Varaždina. Grad Varaždin raspisao ga je s ciljem dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualnog prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12/II, 42 000 Varaždin s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina“ ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: [email protected].
Sva planirana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću po temama mogu se pronaći u Planu normativnih aktivnosti Grada Varaždina u 2015. godini.