25. ožujak 2015.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o naplati parkiranja u Varaždinu

parkiranje web

25.3.2015.- Od 24. ožujka do 24. travnja zainteresirana javnost može se upoznati, ali i dati svoje prijedloge, na Izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta u Varaždinu na kojima se obavlja naplata te na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Varaždinu.   Prvom odlukom želi se potencirati korištenje javnog prijevoza i javnih garaža, a sve u cilju veće protočnosti prometa u mirovanju i kvalitetnijeg korištenja parkirnih mjesta te uskladiti ugovoreni broj parkirnih mjesta u koncesiji sukladno Ugovoru. Izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja predviđaju mjere kojima bi se pronašla ravnoteža između dostignute kvalitete pružene usluge parkiranja. Razmotrit će se i pritužbe građana na sadašnji model plaćanja koji su predlagali besplatan period nakon isteka vremena na koje je karta kupljena za napuštanje parkirališta ili nadoplatu.
Pisane primjedbe na odluke dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja– javna rasprava ili na e-mail adresu: [email protected].
Odluke se mogu pronaći i na službenoj mrežnoj stranici Grada Varaždina.