17. studeni 2015. | Autor: [email protected]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - financiranje javnih potreba Grada Varaždina

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti mijenja se dosadašnja Odluka o spomeničkoj renti radi donošenja Uredbe o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koje je donijela Vlada Republike Hrvatske. Na temelju donijete Uredbe predloženom izmjenom Odluke o spomeničkoj rente smanjit će se osnovica za obračun spomeničke rente, koja se plaća mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora s time da najviši iznos može biti 4,00 kuna po m2. Ujedno, novi prijedlog odluke predviđa tri zone i to zone kako su navedene u Rješenju Ministarstva kulture kao  granice obuhvata kulturno-povijesnog područja na kojem se utvrđuje obveza plaćanja spomeničke rente.
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o izmjenama i dopunama  Odluke o spomeničkoj renti te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.
Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke, nalaze se na web stranicama Grada Varaždina (http://www.varazdin.hr/hr/gradsko-vijece/plan-normativnih-aktivnosti).
Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca  zaključno do 30. studenog 2015. na adresu GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti– javna rasprava ili na e-mail adresu: [email protected] također putem obrasca.