30. siječanj 2023.

SAVJETOVANJE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

U razdoblju od 27. siječnja do 26. veljače 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE.

Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (SRUP) je temeljni strateški dokument, u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja Urbanog područja Varaždin. SRUP je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja, koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline, unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja. SRUP predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za razdoblje 2021. - 2027. u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Donošenjem SRUP-a omogućit će se Urbanom području Varaždin daljnji društveno-gospodarski, integrirani i teritorijalni razvitak, te pridonijeti razvoju Republike Hrvatske, u skladu s načelima održivog razvoja.

Kako bi se predmetni akt mogao donijeti, potrebno je provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu SRUP-a sukladno Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15).

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s Nacrtom SRUP-a te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga od strane zainteresiranih stanovnika sa cijelog Urbanog područja Varaždin.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt SRUP-a, nalaze se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina https://varazdin.hr/savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-2023-godini/ pod točkom 11.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca  zaključno do 26. veljače 2023. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin ili na e-mail [email protected], također putem obrasca.

Pozivamo sve stanovnike Urbanog područja Varaždin koje obuhvaća 4 grada: Varaždin, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice te 11 općina: Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica da se uključe u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i daju doprinos razvitku Urbanog područja Varaždin.