11. travanj 2014.

Savjet mladih provodi istraživanje "Uključi se i sudjeluj!"

savjet mladih

11.04.2014.- Savjet mladih Grada Varaždina, a u suradnji s udrugom CEDRA, pokrenuo je proces izrade Gradskog programa za mlade Grada Varaždina. Gradski program za mlade temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u gradu Varaždinu. On predstavlja skup načela, vrijednosti i ciljeva za  poboljšavanje kvalitete života društvene skupine mladih kao i standarde provedbe gradske politike za mlade. S tim ciljem provodi se istraživanje putem fokus grupa i online upitnika. Prve fokus grupe obuhvatile su učenike srednjih škola sa područja Grada Varaždina, čiji učenici su svoja mišljenja i prijedloge dali na sasta

nku u Gradskoj vijećnici. Slijedeće fokus grupe obuhvatit će studente, udruge mladih te mlade zaposlene i nezaposlene.
Savjet mladih Grada Varaždina ujedno poziva mlade Varaždince i Varaždinke (od 15 do 30 god. starosti) da sudjeluju u istraživanju potreba, problema i potencijala mladih na području Grada Varaždina metodom online anketa, a sa ciljem izrade Gradskog Programa za mlade.

Online upitnike možete naći na slijedećim adresama:

Za zaposlene/nezaposlene mlade: http://docs.google.com/forms/d/1FUZrMhk1tci4OaKFsgVPXOdJM7dVynqhoHcq376C_Lc/viewform


Za učenike/srednjoškolce: http://docs.google.com/forms/d/1qzEQX1vvULLnSeN1ynUAMdf8Vv7g8tVDGAbTmFrVF_g/viewform

Ili putem Facebook grupe Savjeta mladih:

http:// https://www.facebook.com/events/444035669064372/