19. veljača 2020. | Autor: ddretar

Sastanak sa telekomunikacijskim operaterima

U ponedjeljak je u Salonu Gradske vijećnice Grada Varaždina održan radni sastanak predstavnika Grada Varaždina, Centra kompetencije za obnovljive izvore energije kao infrastrukturnog operatera te predstavnika telekomunikacijskih operatera koji djeluju na području Grada Varaždina.

Sastanak je održan s ciljem definiranja načina korištenja kabelske kanalizacije sa svim postojećim operaterima na svom području, te kako bi se definirala međusobna prava i obveze operatera i Grada u vezi pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Varaždina.

Okupljene predstavnike Hrvatskog telekoma, A1 Hrvatske, Iskon Interneta, Infrastrukture i Optima Telekoma je pozdravio gradonačelnik Ivan Čehok koji je pojasnio kako Grad želi urediti odnose s postojećim operaterima i uvesti jasne procedure koje su ujednačene prema svim operaterima, a što je i uputa HAKOM-a kao regulatornog tijela. Također je istaknuo kako je strateški cilj Grada da cijelo područje grada ima optički Internet, te će i sam Grad Varaždin već u ovoj godini uložiti značajna sredstva u izgradnju vlastite mreže. Predstavnici operatera su pozdravili i prihvatili ovu inicijativu i iskazali spremnost na suradnju te će u idućih mjesec dana potpisati ugovore s Gradom kako bi se u cijelosti reguliralo ovo područje, a na taj način će Grad i Centar kompetencije ostvariti nove prihode koje će investirati u razvoj mreže na svom području.