28. svibanj 2021. | Autor: ddretar

Sanacija uzletno-sletne staze varaždinskog aerodroma

Nakon što su Grad Varždin i gradska tvrtka Parkovi d.d. preuzeli upravljanje varaždinskim aerodromom provedena je sanacija uzletno-sletne staze i rulnice. 

Time je podignuta sigurnost i kvaliteta aerodroma, a time su stečeni uvjeti za dobivanje svih potrebnih dozvola.

Osim što su se na varaždinski aerodrom vratili padobranci koji će nastaviti s radom, Varaždin će slijedeći tjedan biti  domaćin prve dronijade za koju je prijavljeno više od 100 pilota dronova.

Nakon godina neuspješnog upravljanja aerodromom, dokazano je da su Grad Varaždin, Parkovi d.d. i Aeroklub Varaždin u svega nekoliko mjeseci postavili temelje za vraćanje aktivnosti na aerodrom.