04. veljača 2015.

Sanacija dravske park šume

šuma

04.02.2015. - Od 9. do 28. veljače u vremenu od 7 do 15 sati djelatnici Šumarije Varaždin radit će na sanaciji cijele Dravske park šume. Iako će radilište, na kojem će se uklanjati suha i polusuha stabla te stabla koja neposredno ugrožavaju posjetitelje, biti obilježeno znakovima i plastičnom vrpcom za šumska radilišta, mole se Varaždinci i svi oni koji koriste Dravsku  park šumu za rekreaciju da u navedenom razdoblju ne prilaze radilištu  zbog osobne sigurnosti.
Postupak sanacije Dravske park-šume u prvom dijelu obuhvaća sječu suhih i polusuhih stabala te stabala koja neposredno ugrožavaju posjetitelje. Drugi dio sanacije sastoji se od obnove šume i sadnje autohtonih vrsta drveća na površinama zahvaćenim sječom.
Inače, Šumarija Varaždin radove izvodi sukladno inspekcijskom nadzoru Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu, Odjel državne šumarske inspekcije, a o radovima je obaviješteno nadležno Ministarstvo. Dozvolu za sječu dao je Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.