11. studeni 2020. | Autor: ddretar

Rješavanje odvodnje u Brezju i izgradnja infrastrukture južnog dijela grada

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok i njegov zamjenik Zlatan Avar te doc.dr.sc. Željko Bunić, direktor Varkoma u srijedu su pozvali novinare u Sajmišnu ulicu gdje su počeli opsežni radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kanala za taj dio grada.

Uz buku teških građevinskih strojeva direktor Varkoma je objasnio: Sustav odvodnje u Varaždinu razvija se u nekoliko pravaca. Prvo, projektom aglomeracije obuhvatit ćemo pet naselja sa kompletnom kanalizacijom. Na postojećem sustavu odvodnje postoji nekoliko neuralgičnih točaka kao što je to primjerice u Hrašćici, u Kučanu, ili na gradskom Korzu. Sve te točke rješavamo ili ćemo uskoro riješiti. Danas se nalazimo na jednoj od najkompleksnijih točaka koja se tiče ovog dijela grada, Brezja gdje je proteklih godina uslijed velikih kiša dolazilo do poplavljivanja. Zbog toga smo odlučili taj problem riješiti spojem na južni kolektor koji je napravljen u sklopu aglomeracije. Sad je vrijeme da napravimo spojni kanal od Ulice Tomislava Miškulina do ove točke kraj Sajmišne ulice. Na taj način ćemo rasteretiti kompletno naselje Brezje od oborinskih voda pa Plitvička ulice više nebi trebala imati problema s poplavljivanjem. – rekao je doc.dr.sc. Željko Bunić, direktor Varkoma te dodao da Varkom projekt izvodi u suradnji s Gradom Varaždinom, ukupna vrijednost radova je 1,8 milijuna kuna, a bit će završeni u roku od 30 dana.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok je dodao: Sa završetkom obuhvatnog kolektora koji spaja sve dijelove grada idemo na one točke koje su do sada stvarale velike probleme građanima kao što je to bilo u Plitvičkoj ulici. Tu nije samo riječ o postojećim kućama već i o produžetku Sajmišne ulice gdje smo otvorili mogućnost individualne stambene gradnje a i mogućnost buduće izgradnje umirovljeničkog doma. Ovo su najveći radovi u Biškupcu zadnjih trideset godina kojima stvaramo infrastrukturu za cijeli južni dio grada. – rekao je gradonačelnik Čehok i dodao da će za radove u proljeće ostati još nekoliko točaka gdje će se rješavati odvodnja. Ovim radovima, pripremit će se komunalna infrastruktura za novo stambeno naselje u kojem se otvara mogućnost individualne stambene izgradnje.