09. siječanj 2015.

Riješeno 29,75% zahtjeva za legalizaciju objekata u Varaždinu

legalizacija

9.1.2015.- Od ukupno 5065 zahtjeva za legalizaciju, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina do sada je riješio 1507 predmeta. 29,75% riješenih zahtjeva dinamika je nešto viša od hrvatskog prosjeka  koji trenutno iznosi 27, 46 %.
Podsjećamo sve podnositelje zahtjeva koji nisu predali svu potrebnu projektnu dokumentaciju da čim prije angažiraju ovlaštene projektante kako bi se zahtjevi popunili svim projektima. Jer, ukoliko se potrebna dokumentacija ne dostavi u za to određenom roku od 30 dana, zahtjev za legalizaciju će se rješenjem odbaciti.
Uz plaćanje projektne dokumentacije, podnositelji zahtjeva za legalizaciju  dužni su platiti i naknadu od najmanje 500 kn, a točan iznos, koji se kod plaćanja u gotovini umanjuje za 25%, ovisi o kubnim metrima nelegalno izgrađenog objekta. Po izdavanju dozvole, investitore očekuje i podmirenje vodnog i komunalnog doprinosa. Vodni doprinos plaća se 7 kn po kubnom metru legaliziranog objekta, dok visina komunalnog doprinosa ovisi o zonama – od 30 do 70 kn po kubnome metru. No, kod plaćanja komunalnog doprinosa nudi se nekoliko mogućnosti: od plaćanja u gotovini, odgode na godinu dana, do plaćanja na rate uz odgodu.