29. ožujak 2021. | Autor: Maja Hrešć

Reklamacije „uskrsnica“ za umirovljenike

Isplata „uskrsnica“ za umirovljenike započela je 15. ožujka 2021. godine, slanjem novčanog iznosa na kućne adrese korisnika. Sve koji ispunjavaju uvjete, a nisu primili „uskrsnicu“ na kućnu adresu, upućujemo da se jave na reklamaciju.

Reklamacije „uskrsnica“ podnosit će se od 6. do 9. travnja 2021. godine isključivo od 10 do 12 sati u Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin (Gradska vijećnica). Dokumenti potrebni za reklamaciju: kopija osobne iskaznice, kopija OIB-a, zadnji odrezak od mirovine. Odobrene reklamacije isplaćivat će se odmah putem blagajne.