17. listopad 2018. | Autor: mr. sc. Tatjana Posavec

REGIONALNA RADIONICA PROJEKTA „HICAPS“

U petak 12. listopada 2018. godine u kompleksu Turnišče u Ptuju, održana je Regionalna radionica „Možnosti in priložnosti za socijalno podjetništvo v okviru obnove in/ali revitalizacije grajskih kompleksov na primeru kompleksa Turnišče“ u organizaciji Znanstveno istraživačkog centra Bistra, Ptuju u sklopu projekta „HICAPS“ (HIstorical CAstle ParkS), odobrenog u okviru EU programa Interreg Central Europe. 

Predstavnica projektnog tima Grada Varaždina, Viša savjetnica za EU projekte Goranka Grgić prisutnima je govorila o aktivnostima koje će se odvijati u okviru projekta na području Grada Varaždina, te im predstavila pilot lokaciju Grada Varaždina - šetalište J. J. Strossmayera.

Predstavnik projektnog tima Grada Varaždina (iz Razvojne agencije Sjever – DAN) Marin Šipek je predstavio aktivnosti koje su vezane na temu kulturne baštine i društvenog poduzetništva/kreativnih industrija, u prezentaciji 'Korištenje infrastrukture kulturne baštine u svrhu uspostave društvenog poduzetništva'.

Radionica je uspješno provedena te su nakon prezentacija prisutni razmijenili ideje i dosadašnja iskustva na provedbi projekta, što će zasigurno doprinjeti učinkovitijem nastavku provođenja aktivnosti vezanih uz projekt „HICAPS“.

 

Više o projektu možete saznati na:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html