02. listopad 2014.

Rasprava o studiji o utjecaju na okoliš budućeg plinovoda

plinovod

02.10.2014. - Od petka, 3. listopada, u prostorijama Varaždinske županije svi zainteresirani mogu pogledati Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar'' čiji je nositelj PLINACRO d.o.o Zagreb. Javni uvid u studiju, čiji sažetak možete vidjeti i ovdje, traje do 3. studenog 2014. godine,  do kada  se u knjigu primjedbi, koja se nalazi uz dokumentaciju, mogu upisati svi prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti.
Javno izlaganje održat će se u utorak, 21.listopada, u  Skupštinskoj dvorani  Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici investitora, tvrtke Plinacro d.o.o., Zagreb te predstavnici ovlaštenika, tvrtke Dvocut-ECRO d.o.o., Zagreb.
Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati  i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.