15. srpanj 2013.

Raspisan Poziv za financiranje programa u kulturi

kultura

15.07.2013.-Grad Varaždin raspisao je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Varaždina za 2014. godinu. Namijenjen je prikupljanju i financiranju programa javnih gradskih ustanova u kulturi, ostalih ustanova u kulturi koje su od interesa za grad, znanstveno-kulturnih institucija, financiranju dijela troškova pojedinih programa strukovnih i amaterskih udruga i društava koje djeluju na području grada Varaždina, kulturno-turističkih manifestacija koje su od interesa za promidžbu Varaždina, za financiranje udjela lokalne zajednice u troškovima izvođenja prihvaćenih projekata u kulturi financiranih iz fondova EU te za ostale izvanredne i povremene djelatnosti, poslove i programe na poticanju urbane kulture i kulturnog stvaralaštva mladih, nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbenih djelatnosti, likovnih intervencija u prostoru i dr.
Na: http://www.varazdin.hr/natjecaji mogu se pronaći sve potrebne informacije i dokumenti, a prijedlozi programa dostavljaju se elektronskom poštom na [email protected], a ovjereni primjerak prijave obavezno se šalje na adresu: Grad Varaždin, 42201 Varaždin, p.p. 177, s naznakom „za Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2014. godinu ili predaje u urudžbeni zapisnik u prizemlju Gradske vijećnice.
Prijedlozi programa primaju se do 26. srpnja, a Program javnih potreba u kulturi donijet će Gradsko vijeće.