02. listopad 2012.

Raspisan poziv studentima za sufinanciranje prijevoza

utobusi image autobusi ok

02.10.2012. - Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za akademsku godinu
2012./2013. Namijenjen je studentima visokih učilišta i to  studentima 1. godine visokih učilišta kojima je od mjesta prebivališta u gradu Varaždinu do sjedišta visokog učilišta put duži  od 3 km, a
nisu korisnici stipendije Grada Varaždina. Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se nalaze ovdje:http://www.varazdin.hr/natjecaji, a mogu se  podići i kod službene osobe na ulazu u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kukuljevićeva 14, Varaždin.
Prijave se primaju do 19 listopada, a one nepotpune  neće biti razmatrane.
Kako bi i dalje imali pravo na potporu, dosadašnji korisnici financijske potpore za sufinanciranje prijevoza moraju do 19. listopada dostaviti potvrdu svog visokog učilišta o upisu u 2012/2013 akademsku godinu
Dokumentacija se dostavlja POŠTOM ILI OSOBNO na adresu:
GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kukuljevićeva 14, 420000 Varaždin.