12. prosinac 2014.

Raspisan natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

s

12.12.2014.- Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Javni poziv za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Varaždin.  Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.
Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.
Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlaže se da prijavitelj detaljno prouči Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredbu o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).