24. lipanj 2014.

Raspisan natječaj za sufinanciranje ugradnje solara i kotlovnica za biomasu

solari

24.96.2014.- Grad Varaždin raspisao je natječaj za subvencioniranje sunčanih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i  kotlovskih  sustava na biomasu za centralno grijanje. Namijenjen je isključivo za obiteljske kuće, a detalje programa vrijednog 500 tisuća kuna na današnjoj su konferenciji za novinare predstavili varaždinski gradonačelnik Goran Habuš i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina Goranka Grgić. Natječaj je otvoren 30 dana, a sufinancirat će se  do 50% opravdanih troškova investicije (s PDV-om), odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna po jednom korisniku subvencije. Sufinancirat će se samo legalizirani objekti, dakle nije moguće dobiti  sufinanciranje za objekt koji je još u postupku legalizacije.  Natječaj koji službeno glasi Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina“   može se pronaći ovdje: http://www.varazdin.hr/natjecaji
Inače, ovakav  natječaj Grad Varaždin, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje po drugi put. Na prvi – prošlogodišnji – javilo se 17 korisnika, a od 286 tisuća dodijeljeno je 236.979,59 kn.
Ove su godine sredstva udvostručena, a dodano je sufinanciranje kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje, budući da sve više raste interes za ovaj oblik grijanja.
Grad Varaždin prijavio se također i na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u 2014. godini  koji se odnosi na obnovu fasada i stolarije.  Očekujemo pozitivnu odluku Fonda o sufinanciranju i tog programa.