09. listopad 2012.

Raspisan natječaj za dodjelu učeničkih u studentskih stipendija

studenti image studenti

09.10.2012. - Grad Varaždin raspisao je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2012/2013. Namijenjena je studentima koji se školuju  na visokim učilištima, a nisu u radnom odnosu,  studentima koji se školuju na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina, a nisu u radnom odnosu  te  učenicima koji se školuju na srednjim školama za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti tj. učenici koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe, studenti su druge i daljnjih godina preddiplomskih sveučilišnih studija, studenti su diplomskih sveučilišnih studija, studenti su druge i daljnjih godina stručnih studija,  studenti su specijalističkih diplomskih stručnih studija, imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50, odnosno za deficitarne studijske programe 3,00. Kriterij za srednjoškolce je da se školuju za deficitarna  zanimanja i da im je prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 2,50. Učenici i studenti moraju biti državljani Republike Hrvatske.

Deficitarna zanimanja više i visoke razine obrazovanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Varaždina su  inženjer građevinarstva/stručni prvostupnik inženjer građevinarstva/sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer građevinarstva/magistar inženjer građevinarstva,  inženjer strojarstva/stručni prvostupnik inženjer strojarstva/sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva, diplomirani inženjer strojarstva/magistar inženjer strojarstva, inženjer elektrotehnike/stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike/sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektrotehnike/magistar inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer arhitekture/magistar inženjer arhitekture, magistar farmacije, doktor medicine, psiholog/magistar psihologije, profesor engleskog jezika/magistar engleskog jezika, profesor njemačkog jezika/magistar njemačkog jezika, profesor matematike/magistar matematike,
profesor fizike/magistar fizike.
Deficitarna zanimanja srednje razine obrazovanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su zidar, tesar, armirač, zavarivač, dimnjačar,  šivač tekstila, šivač kože,  obućar i krojač.
Molbi za dodjelu stipendije treba priložiti presliku domovnice, potvrdu o prebivalištu ne stariju od 30 dana, potvrdu o upisu na visoko učilište/srednju školu , potvrdu visokog učilišta/ škole o prosjeku ocjena prethodne godine studija/završenog razreda (na dvije decimale - izvornik), izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac u Narodnim novinama - izvornik), potvrdu o mjesečnom prihodu svih članova kućanstva za srpanj, kolovoz i rujan ove godine, potvrdu o sudjelovanju na natjecanjima (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) te pisanu izjavu studenta/učenika da nije korisnik ni jedne druge stipendije ili potpore (nije propisan obrazac).
Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 24. listopada 2012. godine na adresu: GRAD VARAŽDIN „ZA STIPENDIJU“ p.p. 177, 42001 VARAŽDIN
Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 042/658-030 te na adresu: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kukuljevićeva 14, Varaždin. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno. Prigovor na odluku dostavlja se Gradonačelniku Grada Varaždina 8 dana od primitka pismene obavijesti.
Natječaj za dodjelu stipendija možete pogledati ovdje: http://www.varazdin.hr/natjecaji