06. studeni 2020. | Autor: Maja Hrešć

Radovi na V. osnovnoj školi bliže se kraju

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok obišao je radove na energetskoj obnovi V. osnovne škole Varaždin te utvrdio da svi radovi idu planiranim tijekom i dinamikom te bi trebali završiti krajem mjeseca. 

 

         Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj        

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

                                       

U školi je uspostavljen sustav grijanja, a montirani su i liftovi za slabije pokretnu djecu i djecu s tjelesnim oštećenjima koji do sada nisu postojali. Uz sve radove na energetskoj obnovi škole, sredstvima izvan EU projekta rekonstruirana je i školska kuhinja. Gradonačelnik je uputio molbu roditeljima i djeci za još malo strpljenja do završetka radova: „Djeca će uživati u obnovljenoj školi koja će zasigurno biti jedna od najljepših u Hrvatskoj.“

 

Grad Varaždin prijavio je projekt Energetske obnove zgrade V. osnovne škole Varaždin na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje izvora energije u zgradama javnog sektora“, referentne oznake KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje  potrošnje energije u zgradama javnog  sektora.

Dana 28. kolovoza 2019. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grad Varaždin potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0600 za projekt Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.226.814,93, kuna, a odobreni ukupni prihvatljivi troškovi iznose 11.772.389,93 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nakon ocjene projektnog prijedloga predložio dodjeljivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 6.204.585,34 kuna.

Zgrada V. osnovne škole je energetskog razreda E, izgrađena 1963. i nadograđivana ili rekonstruirana 1975. godine, 2003. godine na zgradi produženog boravka i 2005. godine na zgradi s učionicama.

Projektom energetske obnove bit će obuhvaćen prostor cijele škole, ugradit će se toplinska izolacija ovojnice, kondenzacijska plinska kotlovnica, sustav ventilacije s rekuperacijom i povećati energetske učinkovitost rasvjete. Također, ovim projektom rekonstruirat će se i dotrajale elektroinstalacije škole, što nije prihvatljiv trošak sa stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali je nužan.

Projektirana godišnja ušteda na grijanju/hlađenju iznosit će 73,18 %, a ujedno će se stvoriti bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost kod djece, povećati kvalitetu, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava i objekta te podići opći komfor življenja u objektu.

Projektirano smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini iznosi 74,82 %.