25. siječanj 2013.

Radna sjednica Stožera zaštite i spašavanja

STOŽER ZA ZAŠTITU

25.01.2013.-U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina održana je prva radna sjednica Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina u 2013. godini.

Sjednici su prisustvovali članovi Stožera odnosno predstavnici operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina-Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina,  Termoplin, Parkovi, Policijska postaja Varaždin, Gradsko društvo Crvenog križa te predstavnici Područnog ureda zaštite i spašavanja Varaždin.

Uvodno, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Varaždina Vjeran Radelić, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, upoznao je nazočne sa razlozima sazivanja  sjednice te se krenulo po točkama dnevnog reda.

Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Varaždina za 2012. godinu te Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina u 2013. godinu.

Iznesenu su relevantne informacije o akcidentnim situacijama na području Grada Varaždina u prošloj godini sa posebnim naglaskom na 2 akcidentne situacije koji su se desile u studenom i prosincu 2012. godine - poplave u slivu rijeke Drave te istjecanja plina na željezničkom kolodvoru u Varaždinu kod prevoženja opasnih tvari, uz pohvalu operativnim snagama odnosno  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina na brzom rješavanju situacije sa zaključkom da je potrebno sa HŽ-om pokušati dogovoriti alternativno rješenje kako se vagoni sa opasnim tvarima ne bi zadržavali na glavnom kolodvoru (kolosijeku) u Varaždinu.

Istaknuta je i potreba revizije Procjene ugroženosti stanovišta, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Grada Varaždina te Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite te je zaključeno da će se održati još jedan sastanak Stožera radi razmatranje revizije Procjene ugroženosti i navedenih Planova prije podnošenja istih Gradskom vijeću Grada Varaždina na donošenje.