07. srpanj 2020. | Autor: ddretar

Pume u akciji čišćenja smeća

Dvadesetak pripadnika 2. Oklopno-mehanizirane bojne PUMA u utorak su zajedno s Gradskom Varaždinom i poduzećem Čistoća proveli akciju čišćenja smeća i divljih deponija otpada u varaždinskoj Dravskoj park šumi, odnosno na Bombellesovoj cesti.

Zajedno s direktorima komunalnih poduzeća, zamjenikom Avarom i predsjednikom veteranske udruge Puma Robetom Pujom, djelatne pripadnike PUMA u vrijeme akcije u Dravskoj park šumi posjetio je i gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok. Zahvalio im se na one što čine te dodao: MI smo znali kad su se Pume vratile u naš grad da će biti trajno aktivno prisutni u zajednici i da će svojim aktivnostima pomoći. Sretna je okolnost što smo odmah uspostavili dobru suradnju s Čistoćom koja im je pripomogla kad su obnavljali vojarnu.- rekao je gradonačelnik i zaključio da će ovom akcijom bitno biti poboljšana čistoća ovog prostora kojeg Pume također koriste za svoje aktivnosti.

Časnički namjesnik Dalibor Škvarić, prvi dočasnik 2. Oklopno-mehanizirane bojne Pume pojasnio je detalje ove aktivnosti: Naša akcija se sastoji od civilno-vojne suradnje 2. OMB i Grada Varaždina. Dolaskom u Varaždin uvidjeli smo da ima potrebe ukloniti smeće s terena koji koristimo za podizanje tjelesne spreme pripadnika. Vidjeli smo divlja odlagališta smeća i suradnja se uspostavila vrlo brzo i učinkovito. Počistit ćemo područje uz Bombellesovu cestu od Međimurske ulice do vojarne u dužini 5 kilometara.