01. kolovoz 2019. | Autor: Maja Hrešć

Prvi koordinacijski sastanak s predstavnicima mjesnih odbora

U Gradskoj vijećnici u četvrtak je održan koordinacijski sastanak gradonačelnika Grada Varaždina dr. sc. Ivana Čehoka s predsjednicima mjesnih odbora.

Gradonačelnik je pozvao predsjednike i predstavnike mjesnih odbora na punu suradnju prilikom donošenja proračuna za sljedeću godinu. Upozorio je na proračunske okvire te na raskorak između mandata vijeća mjesnih odbora i mandata čelnika jedinica lokalne samouprave. Naglasio je da će Grad Varaždin dati punu potporu projektima, naročito onima koji spajaju interese više mjesnih odbora. Istaknuo je primjer projekta uređenja Plitvice te Aglomeracije koja će biti nastavljena punim intenzitetom. Predstavio je prijedlog o izmještanju ureda gradonačelnika po mjesnim odborima kada će građani imati priliku izravno komunicirati s gradonačelnikom i nadležnim pročelnicima, što je većina predstavnika mjesnih odbora pozdravila kao dobru ideju. Uz izražavanje razumijevanja za niz konkretnih problema koji se pojavljuju, naročito u komunalnom uređenju pojedinih mjesnih odbora, gradonačelnik Ivan Čehok najavio je da od svih očekuje puno strpljenja, ali i punu suradnju u interesu samih građana.