15. srpanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

Prvi u Hrvatskoj: Učenicama slabijeg imovinskog statusa Grad Varaždin financira higijenske uloške

Prihvaćenim amandmanom na izglasani rebalans proračuna, Gradsko vijeće Grada Varaždina podržalo je inicijativu da se osiguraju sredstva za financiranje higijenskih uložaka učenicama slabijeg imovinskog statusa u svim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Varaždin.

Tako će upravo Varaždin biti prvi grad u Hrvatskoj koji će učenicama iz svog proračuna financirati higijenske uloške.

Nedavno objavljeni rezultati istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj pokazali su da si dio djevojčica ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. Ideju o osiguravanju besplatnih higijenskih uložaka za djevojke u osnovnim školama s područja Grada Varaždina predložio je najmlađi gradski vijećnik Lovro Lukavečki koji je u svom amandmanu istaknuo kako menstrualni proizvodi ne smiju biti luksuz i učenice ne smiju biti prisiljene propuštati nastavu zato što si ne mogu priuštiti higijenske uloške jer na njima moraju štedjeti. U tu svrhu, za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina kojima je to potrebno, osigurat će se higijenski ulošci.

Za svoju inicijativu, Lovro Lukavečki dobio je snažnu podršku gradonačelnika Grada Varaždina dr.sc. Nevena Bosilja i njegovog zamjenika Miroslava Markovića.

„Grad Varaždin će sa 40.000 kuna poduprijeti nabavku higijenskih uložaka za socijalno ugrožene učenice u osnovnim školama. Osobno mi je žao da ovakve odluke uopće moramo donositi, ali nažalost siromaštvo je prisutno, a higijena je temeljno ljudsko pravo. Drago mi je što je ovaj amandman predložio naš najmlađi vijećnik Lovro Lukavečki te se nadam kako će i druge sredine prihvatiti ovu inicijativu i omogućiti djevojčicama i djevojkama slabijih financijskih mogućnosti ove osnovne higijenske potrepštine.“ – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Planirano je da se projekt počne provoditi s početkom nastavne godine 2021./2022.