14. lipanj 2017. | Autor: [email protected]

Prva sjednica kulturnog vijeća u novom mandatu

U Gradskoj vijećnici održana je u srijedu sjednica Kulturnog vijeća, prva u mandatu nove gradske vlasti.

Članovi vijeća raspravljali su o temeljnom dokumentu, o strategiji razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje 2017 - 2022. godine. Strategija je već napisana i nalazi se nalazi na službenim web-stranicama Grada Varaždina. Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica pozvala je sve zainteresirane kulturne djelatnike, predstavnike institucija i udruga građana te zainteresirane građane da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi o tom krovnom dokumentu koji će odrediti kojim će se smjerovima razvijati kultura u varaždinu slijedećih pet godina.